4 października 2017

KONTAKT

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnobrzegu
ul. M. Dąbrowskiej 15, 39-400 Tarnobrzeg
tel. 15 822 00 22
Biuro projektu pok. 211

Biuro projektu pok. 211
Sebastian Pawlos – Kierownik projektu
tel. 533 399 356
s.pawlos@tarr.pl

Grzegorz Marek – Asystent projektu
tel. 533 399 366
g.marek@tarr.pl