WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES” – II nabór

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej Biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru przez Uczestników/Uczestniczki projektu „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES”.

Łącznie po ocenie formalnej do oceny merytorycznej zostało skierowanych 10 Biznesplany.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – nabór II