WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES”

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej Biznesplanów złożonych przez Uczestników/Uczestniczki projektu „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES”.

Łącznie po ocenie formalnej do oceny merytorycznej zostało skierowanych 30 Biznesplany.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW