Szczegółowy harmonogram III etapu rekrutacji do projektu – rozmowa z Doradcą zawodowym – II NABÓR.

W dniu 14.06.2022 r. zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie potrzeb szkoleniowych.

Szczegółowy harmonogram wsparcia 14.06.2022

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym.

III etap rekrutacji – szczegółowy harmonogram