Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II NABÓR

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 08.06.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach II naboru Kandydatów/Kandydatek na Uczestników projektu „Własny biznes receptą na sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Obecnie Komisja rekrutacyjna prowadzi ocenę merytoryczną złożonych dokumentacji rekrutacyjnych.

Uprzejmie informujemy, że III etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym jest zaplanowany na 14 czerwca 2022 r. w siedzibie tut. Agencji. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie zamieszczony na stronie internetowej w dniu 10.06.2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt z pracownikami projektu.