Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia aktualizacja – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, że termin realizacji szkoleń uległ zmianie.

Szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej będą realizowane dniach od 06.06.2022r. do 10.06.2022r. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia. Informacja z przypisanymi osobami do poszczególnych grup zostanie ukazana w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji planowo w dniu 30.05.2022r – 01.06.2022r.

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej – aktualizacja