WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES” – II Nabór

Niniejszym prezentujemy wstępne listy rankingowe biznesplanów po ocenie merytorycznej – II Nabór. Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub znajduje się na liście rezerwowej, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej Read more about WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES” – II Nabór[…]

WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES” – II nabór

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny formalnej Biznesplanów złożonych w ramach drugiego naboru przez Uczestników/Uczestniczki projektu „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES”. Łącznie po ocenie formalnej do oceny merytorycznej zostało skierowanych 10 Biznesplany. WYNIKI OCENY FORMALNEJ BIZNESPLANÓW – nabór II

WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES

Niniejszym prezentujemy wstępne listy rankingowe biznesplanów po ocenie merytorycznej. Uczestnik/czka projektu, którego biznesplan po ocenie merytorycznej został oceniony negatywnie lub znajduje się na liście rezerwowej, ma prawo złożenia pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (odwołania). Procedura odwoławcza oraz wszelkie niezbędne informacje znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego Read more about WYNIKI OCENY BIZNESPLANÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH PROJEKTU „WŁASNY BIZNES RECEPTĄ NA SUKCES[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II nabór

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ramach II NABORU prowadzony będzie od 28 czerwca 2022 r. do 11 lipca 2022 r. W technicznym wypełnieniu Biznesplanu pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.  Biznesplany będzie można składać wraz z wymaganymi załącznikami: osobiście Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II nabór[…]

WYNIKI REKRUTACJI II NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listę rezerwową Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane Read more about WYNIKI REKRUTACJI II NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE[…]

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej – II NABÓR

W dniach od 21.06.2022 r. do 27.06.2022 r.  zostanie przeprowadzone szkolenie przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II NABÓR

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy listę rankingową Kandydatów/Kandydatek zakwalifikowanych do III etapu rekrutacji. Uprzejmie informujemy, że III etap rekrutacji tj. rozmowa z doradcą zawodowym jest zaplanowany na 14 czerwca 2022 r. w siedzibie tut. Agencji. Lista rankingowa Kandydatów-Kandydatek do III etapu rekrutacji Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym. III etap rekrutacji – lista zbiorcza na Read more about Wyniki oceny merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II NABÓR[…]

Szczegółowy harmonogram III etapu rekrutacji do projektu – rozmowa z Doradcą zawodowym – II NABÓR.

W dniu 14.06.2022 r. zostanie przeprowadzony III etap rekrutacji tj.: Rozmowa z doradcą zawodowym weryfikująca predyspozycje Kandydatów/Kandydatek do prowadzenia działalności gospodarczej oraz określenie potrzeb szkoleniowych. Szczegółowy harmonogram wsparcia 14.06.2022 Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram spotkań Kandydatów/Kandydatek z Doradcą zawodowym. III etap rekrutacji – szczegółowy harmonogram

Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II NABÓR

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje o zakończeniu w dniu 08.06.2022 r. oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych, złożonych w ramach II naboru Kandydatów/Kandydatek na Uczestników projektu „Własny biznes receptą na sukces”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Read more about Wyniki oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” – II NABÓR[…]

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces”

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie informuje, iż nabór biznesplanów dla Uczestników/Uczestniczek zakwalifikowanych do projektu w ramach I NABORU prowadzony będzie od 13 czerwca 2022 r. do 27 czerwca 2022 r. W technicznym wypełnieniu Biznesplanu pomocą Uczestnikowi/czce projektu będzie służył Ekspert dotacyjny, który dokona również oceny formalnej biznesplanu.  Biznesplany będzie można składać wraz z wymaganymi załącznikami: Read more about Nabór biznesplanów w ramach projektu „Własny biznes receptą na sukces”[…]

Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej

W dniach od 06.06.2022 r. do 10.06.2022 r. zostaną przeprowadzone szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej dotyczące zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram z przypisanymi osobami do poszczególnych grup oraz plan szkoleń.   plan szkoleń gr 1 plan szkoleń gr 2 plan szkoleń gr 3 Podział na grupy szkoleniowe Read more about Szkolenia przed założeniem działalności gospodarczej[…]

WYNIKI REKRUTACJI I NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE

Poniżej przedstawiamy listę rankingową Kandydatów/ek zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwową Kandydatów/ek niezakwalifikowanych do projektu „Własny biznes receptą na sukces” realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane Read more about WYNIKI REKRUTACJI I NABORU DO PROJEKTU – LISTY RANKINGOWE[…]

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia aktualizacja – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, że termin realizacji szkoleń uległ zmianie. Szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej będą realizowane dniach od 06.06.2022r. do 10.06.2022r. Poniżej znajduje się Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia. Informacja z przypisanymi osobami do poszczególnych grup zostanie ukazana w dniu ogłoszenia wyników rekrutacji planowo w dniu 30.05.2022r – 01.06.2022r. Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej – Read more about Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia aktualizacja – szkolenia przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej[…]