WSPARCIE FINANSOWE

  REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKTU Załącznik nr 1 – Biznesplan Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej biznesplanu Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej biznesplanu Załącznik nr 4 – Standard oceny biznesplanu Załącznik nr 5 – Wzór Umowy o udzielenie wsparcia finasowego Załącznik nr 6 Read more about WSPARCIE FINANSOWE[…]

DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego Załącznik nr 4 – Karta oceny predyspozycji Kandydata Załącznik nr 5 – Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych Załącznik nr 6 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się Read more about DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA[…]